ΚΕΣΑΝΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ / Long Rental
Παναγιούδα Μυτιλήνης
81100, Μυτιλήνη

Τηλ. +30 697 9798207

E-mail: sales@kesanlis.gr