Κεσανλής αεβε / Long Rental
Παναγιούδα Μυτιλήνης
81100, Μυτιλήνη

Τηλ. +30 22510 31000

E-mail: sales@kesanlis.gr